content_copy

Điều kiện, thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 đối với hộ kinh doanh

dieu-kien-nhan-tien-ho-tro-co-vid-19-cho-doanh-nghiep

Hộ kinh doanh muốn nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 cần phải đáp ứng các điều kiện gì? Thủ tục thực hiện hỗ trợ ra sao?

Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì điều kiện, thủ tục để hộ kinh doanh được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 được quy định cụ thể như sau:

Bình luận bài viết

0398.535.333
Liên hệ