content_copy

07 trường hợp NLĐ nghỉ việc không cần báo trước từ năm 2021

don-phuong-cham-dut-hop-dong-kien-nghiep

Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 quy định về các trường hợp NLĐ được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần thông báo trước sau đây:

– Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp bố trí không đúng theo hợp đồng do người sử dụng lao động gặp khó khăn đột xuất (bị thiên thai, hỏa hoạn, dịch bệnh … theo Điều 29 Bộ luật lao động 2019).

– Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp vì NSDLĐ vì lý do bất khả kháng quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

– Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

– Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

– Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

– Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Đây là quy định mới so với Bộ luật lao động 2012

Bộ Luật lao động 2012 quy định NLĐ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng phải tuân thủ thời gian báo trước, riêng hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng còn phải đảm bảo có lý do chính đáng quy định tại tại Điều 37.

Bình luận bài viết

0398.535.333
Liên hệ