AboutUs

VỀ KIẾN NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP VỚI LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH LÀ:
 Tư vấn, tuyển dụng các vị trí nhân sự cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều lao động hoặc các doanh nghiệp sử dụng lao động không mang tính thường xuyên.
Các doanh nghiệp mới hoạt động mà lực lượng lao động tuyển dụng chưa đủ là một lợi thế cạnh tranh để chuyển chi phí nhân công vốn được xem là định phí, thành biến phí có hóa đơn.
Triết Lý Kinh Doanh: KIẾN NGHIỆP GROUP hoạt động theo triết lý 3 chữ “T” : TÂM – TÍN – TẦM

Xem thêm...

DỊCH VỤ CUNG ỨNG NHÂN LỰC

CUNG ỨNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

DU LỊCH - VẬN TẢI

ĐỐI TÁC