kien-nghiep-group

VỀ KIẾN NGHIỆP GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP VỚI LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH LÀ:

  • Cung cấp dịch vụ Headhunter, HeadHunt, Headhunting các vị trí trên Toàn quốc
  • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động
  • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động
  • Tư vấn nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng
  • Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong nước
  • Tư vấn cho người sử dụng lao động tuyển dụng, quản lý lao động; quản trị và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng lao động và phát triển việc làm.
Xem thêm...

DỊCH VỤ HEADHUNTER

CUNG ỨNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

DỊCH VỤ VỆ SINH

DỊCH VỤ VẬN TẢI

ĐỐI TÁC