content_copy

Kế toán thuế là gì?

ke-toan-thue-la-gi-kien-nghiep-group

Kế toán thuế là gì? Những công việc của kế toán thuế bao gồm những gì? Bài viết này của Kiến Nghiệp Group sẽ giải đáp những thông tin về khái niệm, các công việc, nhiệm vụ và những điều cần chú ý về kế toán thuế.

ke-toan-thue-la-gi-kien-nghiep-group

1. Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế. Ngược lại doanh nghiệp cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng.

2. Công việc hằng ngày của kế toán thuế

Các công việc hằng ngày của kế toán thuế là thu thập, xử lý nhưng hóa đơn chứng từ phát sinh, và tiến hành hạch toán các chứng từ như:

 • Hóa đơn đầu ra, đầu vào
 • Nộp tiền thuế nếu có phát sinh các loại thuế phải nộp để tránh để phạt do chậm nộp.
 • Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền đi, tiền đến trong ngân hàng.
 • Căn cứ vào các phiếu chi, phiếu thu, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hạch toán các nghiệp vụ về quỹ.
 • Kiểm tra tính đúng đắn hợp lý của các hóa đơn. Xem xét có bị sai lệch các thông tin trên hóa đơn không.
 • Sắp xếp các hóa đơn chứng từ, lưu trữ, bảo quản cẩn thẩn và theo một logic để để dàng tìm kiếm khi cần thiết.

3. Công việc hàng tháng của kế toán thuế

 • Thuế giá trị gia tăng với những doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên.
 • Thuế thu nhập cá nhân đối với những doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên.
 • Hạn nộp các tờ khai tháng là ngày 20 của tháng tiếp theo
 • Thực hiện các bút toán phân bổ công cụ dụng cụ, trích khấu hao tài sản cố định
 • Kiểm tra hồ sơ nhân viên, làm hợp đồng lao động, tiến hành đăng ký mã số thuế cho nhân viên.
 • Cân đối kiểm tra các chỉ tiêu trên bảng cân đối, tránh để dồn việc đến cuối năm.

4. Công việc hàng quý của kế toán thuế

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng: Với những doanh nghiệp mới thành lập, hoặc có doanh thu < 50 tỷ đồng.
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân: Với DN có phát sinh thuế TNCN < 50 triệu.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Thời hạn nộp các tờ khai theo quý là ngày 30 của tháng tiếp theo sau quý đó.

ke-toan-thue-la-gi-kien-nghiep-group

5. Công việc hàng năm của kế toán thuế

Công việc đầu năm:

 • Thời điểm từ 01/01 đến 31/01 của năm tài chính kế toán cần hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài.
 • Lưu ý: Trong năm nếu doanh nghiêp có thay đổi về mức vốn điều lệ làm thay đổi bậc lệ phí môn bài phải nộp thì cần phải làm lại tờ khai lệ phí môn bài cho năm sau và nộp trước ngày 31/12 của năm đó.

Công việc cuối năm:

 • Hoàn thành báo cáo tài chính cho cả năm. Đây là công việc quan trọng nhất. Báo cáo tài chính năm sẽ gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BC tài chính, Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
 • Lập báo cáo thuế quý IV.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN của năm
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm
 • In các loại sổ sách phục vụ cho việc quyết toán thuế và việc thanh tra của kiểm toán. Những loại sổ sách này bao gồm: Sổ cái các tài khoản; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết các tài khoản; Bảng trích khấu hao tài sản cố định; Phiếu thu – chi; …

Các sổ sách gồm:

 • Sổ cái các tài khoản
 • Sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng..
 • Các bảng biểu chi tiết như: Tổng hợp công nợ phải thu – phải trả, Bảng trích khấu hao tài sản cố định…
 • Các phiếu thu, chi đi kèm các hóa đơn…

Trên đây là những thông tin cơ bản kế toán thuế là gì và công việc kế toán thuế của Kiến Nghiệp Group chia sẻ hi vọng bạn đọc có thêm những thông tin và kiến thức phục vụ công việc.

Kiến Nghiệp Group chúc bạn thành công !

0398.535.333
Liên hệ