content_copy

Khi mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng, đóng thuế TNCN ra sao?

giam-tru-gia-canh-kien-nghiep

Giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân sẽ gồm 02 phần:

– Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế (quy định hiện hành là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm)).    – Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của người nộp thuế (quy định hiện hành là 3,6 triệu đồng/tháng).

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Mới đây,  Phó tổng thư ký Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 9 lên 11 triệu đồng, người phụ thuộc từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng một tháng.

Với mức giảm trừ mới, việc đóng thuế vẫn thực hiện theo các quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên sẽ có nhiều đối tượng hiện đang thuộc diện phải nộp thuế TNCN sẽ không còn phải nộp nữa, hay nhiều đối tượng khác sẽ được giảm số thuế phải nộp.

Ví dụ: Ông A có tổng thu nhập chịu thuế là 10 triệu đồng và nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc là 500.850 đồng. Ông A không có người phụ thuộc, trong tháng ông A không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

*Theo mức giảm trừ gia cảnh hiện hành thì thuế thu nhập cá nhân trong tháng của ông A được tính như sau:

– Thu nhập chịu thuế của ông A là 10 triệu đồng.

– Ông A được giảm trừ các khoản sau:

+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 9 triệu đồng.

+ Các khoản đóng bảo hiểm: 500.850 đồng.

Thu nhập tính thuế TNCN: 10.000.000 – (9.000.000 +500.850) = 499.150 đồng.

Số thuế TNCN phải nộp: 499.150 * 5% = 24.957,5 đồng.

*Trường hợp tăng mức giảm trừ gia cảnh bản thân lên 11 triệu đồng/tháng thì thuế thu nhập cá nhân trong tháng của ông A được tính như sau:

– Thu nhập chịu thuế của ông A là 10 triệu đồng.

– Ông A được giảm trừ các khoản sau:

+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 11 triệu đồng.

+ Các khoản đóng bảo hiểm: 500.850 đồng.

Thu nhập tính thuế TNCN: 10.000.000 – (11.000.000 +500.850) = -1.500.850 đồng.

Thu nhập tính thuế nhỏ hơn 0 nên ông A không phải đóng thuế TNCN.

ĐẶC BIỆT LƯU Ý: Hiện nay vẫn áp dụng mức giảm trừ gia cảnh là 9 triệu đồng/tháng với bản thân người nộp thuế, 3,6 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc. Mức giảm trừ mới chỉ được áp dụng khi có văn bản quy phạm pháp luật được ban hành quy định về điều này.

Bình luận bài viết

0398.535.333
Liên hệ