content_copy

Lộ trình để trở thành kế toán trưởng trong doanh nghiệp

lo-trinh-de-tro-thanh-ke-toan-truong-trong-doanh-nghiep-kien-nghiep-group

Kế toán trưởng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác kế toán của một doanh nghiệp. Vậy kế toán trưởng là gì?Lộ trình để trở thành kế toán trưởng trong doanh nghiệp như thế nào? Hãy cùng Kiến Nghiệp Group tìm hiểu những nội dung này qua bài viết dưới đây các bạn nhé.

lo-trinh-de-tro-thanh-ke-toan-truong-trong-doanh-nghiep-kien-nghiep-group

1. Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán của doanh nghiệp, là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.

Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất. Trong các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô lớn, Kế toán trưởng có thể đứng dưới, làm việc dưới quyền Giám đốc Tài chính (CFO).

2. Lộ trình để trở thành kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Năm thứ 1,2,3 làm vị trí kế toán viên

Thời gian này các bạn cần phải đi học thực tế khóa học Kế toán tổng hợp để nắm bắt được vị trí kế toán tổng hợp nên làm gì và cần tích lũy kinh nghiệm ra sao. Khi bạn đã có kiến thức cơ bản trong quá trình làm việc sẽ đóng góp ý kiến giải quyết vấn đề và quan điểm khi nhìn nhận sự việc giúp Quản lý trực tiếp hoặc Kế toán trưởng đánh giá khả năng của bạn cao có thể tiếp nhận vị trí Kế toán tổng hợp nếu Công ty có nhu cầu… đồng thời sẽ được Kế toán trưởng giao cho thêm các công việc mang tính chất của vị trí Kế toán tổng hợp nếu nhìn thấy bạn có khả năng hoặc bạn có thể đề xuất với Kế toán trưởng để làm vị trí này (hãy mạnh dạn đừng lo sợ nhé, vì khi bạn làm vẫn được cấp trên hướng dẫn).

Nếu tại Công ty bạn thấy rằng vị trí Kế toán tổng hợp không thể thay đổi thì ở cuối Năm thứ 2 bạn tìm hiểu và lên kế hoạch cần điều kiện gì để ứng tuyển vị trí Kế toán tổng hợp cho vị trí ở Công ty mới để chuẩn bị bước đệm cho đầu năm thứ 4 có thể làm vị trí mới.

Năm thứ 4,5,6: Bạn đang ở vị trí Kế toán tổng hợp và Kế toán thuế.

Ưu điểm nếu bạn ở vị trí Kế toán thuế thì công việc này sẽ bao quát hơn vị trí tổng hợp vì bạn phải làm Báo cáo tài chính, trong khi đó Vị trí Kế toán tổng hợp Công ty lớn thì có thể do Kế toán trưởng làm.

Trong quá trình làm kế toán tổng hợp bạn hoàn thành nghiệp vụ và học thêm cách về xây dựng quy trình nghiệp vụ và kiểm soát nguồn và dòng dữ liệu từ Công ty và kế toán trưởng. Đồng thời xem xét và xây dựng nguồn dữ liệu phù hợp để cung cấp cho vị trí kế toán thuế và kế toán quản trị cấp cao những gì.

Trong quá trình 3 năm là thời gian để bạn quan sát, học hỏi thêm 2 vị trí kế toán thuế và kế toán quản trị cấp cao (hay phụ trách kế toán quản trị). Nếu có cơ hội để chuyển sang hai vị trí kia thì bạn có thể đề xuất nhưng với điều kiện bạn phải hiểu được vị trí đó như thế nào, chứng minh Công ty và Quản lý trực tiếp công nhận vào khả năng của bạn.

3. Vai trò, nhiệm vụ của Kế toán trưởng

Vai trò của kế toán trưởng

Kế toán trưởng là vị trí và chức danh đã được hoạch định trong sơ đồ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, nhưng không phải ai cũng hiểu được Kế toán trưởng thực sự đóng vai trò gì và quan trọng đến đâu trong một doanh nghiệp. Do đó, Kế toán trưởng có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp và có thể chi tiết như sau:

 • Xây dựng hệ thống kế toán cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thực hiện những công việc liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ chuyên môn kế toán theo đúng với quy định của pháp luật.
 • Phân tích và đánh giá tài chính chung hoạt động của doanh nghiệp, các dự án, công trình trước khi trình ban lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Đảm bảo nguồn vốn đối với các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tham mưu cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp về công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng, tạo nên mạng lưới thông tin đảm bảo doanh nghiệp quản lý một cách hiệu quả hơn.
 • Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp về các công tác Tài chính Kế toán

lo-trinh-de-tro-thanh-ke-toan-truong-trong-doanh-nghiep-kien-nghiep-group

Nhiệm vụ của Kế toán trưởng

Tổ chức và quản lý hoạt động của bộ máy kế toán

 • Kế toán trưởng là một trong các quản lý cao cấp, đưa ra các khuyến nghị cho các nhà quản lý trong việc tăng lợi nhuận và tiết giảm chi phí. Nhất là khi hoạt động kinh tế đi xuống hoặc quá nóng, vai trò của họ sẽ là đề xuất các phương án tài chính phù hợp để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn hoặc nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh.
 • Kế toán trưởng chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các kế toán viên trong bộ máy kế toán. Kế toán trưởng cần đảm bảo rằng mọi kế toán viên hiểu rõ các việc cần làm, cần chịu trách nhiệm hay phối hợp với các cá nhân/đơn vị khác, họ cũng sẵn sàng thay đổi phù hợp với yêu cầu hoạt động khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc luôn biến động và tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo. Kế toán trưởng cũng là người hướng dẫn cho nhân viên mới các quy trình làm việc, các quy định, chính sách kế toán của công ty.
 • Vị trí này cũng có nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và hiệu suất công việc trong doanh nghiệp, cung cấp báo cáo kịp thời cho lãnh đạo và đưa ra ý kiến đóng góp giúp lãnh đạo xử lý các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả và kịp thời. Trong quản lý hoạt động kế toán, kế toán trưởng sẽ áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới giúp gia tăng hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Lập/kiểm soát việc lập Báo cáo tài chính

 • Kế toán trưởng tham gia vào việc lập các báo cáo tài chính theo thời gian quy định và trình bày báo cáo với lãnh đạo cấp cao.
 • Những báo cáo tài chính này có thể là do do chính kế toán trưởng lập hoặc kế toán viên lập dưới sự giám sát và kiểm tra của kế toán trưởng.

Đảm bảo tính hợp pháp trong sổ sách kế toán

Nhiệm vụ này đòi hỏi kế toán trưởng cần phải đảm bảo được tính chính xác, kịp thời, hợp pháp trong các tài liệu, sổ sách kế toán, các chứng từ thanh toán, báo cáo tài chính, công nợ với ngân hàng, khách hàng cũng như chủ đầu tư… Kế toán trưởng chịu trách nhiệm với kiểm toán viên về các sổ sách tài liệu kế toán của doanh nghiệp.

Tham gia phân tích, lập kế hoạch và dự báo

 • Từ các phân tích này, kế toán trưởng sẽ đưa ra các dự báo về nguồn tài chính, đưa ra các kiến nghị trong việc thu hút nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhằm duy trì ngân sách; hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc xử lý các rủi ro, sai phạm và vi phạm tài chính hoặc pháp luật.
 • Kế toán trưởng hiểu rõ về các hoạt động kế toán, tài chính của doanh nghiệp. Do đó, những phân tích và dự báo của họ có ý nghĩa rất quan trọng.

Giám sát việc quyết toán

Kế toán trưởng cần giám sát, theo dõi việc thống kê, quyết toán các khoản thu chi; tổ chức kiểm kê hàng hóa, vật tư, tài sản, của doanh nghiệp vào cuối năm tài chính hoặc thời điểm bất kỳ theo yêu cầu quản lý. Các quản lý cấp cao có thể yêu cầu thống kê, quyết toán bất cứ thời điểm nào, do vậy kế toán trưởng cần luôn chuẩn bị để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này

Thuế và các nhiệm vụ khác

Ngoài các nhiệm vụ chính liên quan đến kế toán và thuế, kế toán trưởng có thể thực hiện một số nhiệm vụ khác nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cấp trên. Nhiệm vụ khác của kế toán trưởng còn phụ thuộc vào phân công công việc mà doanh nghiệp họ đang làm việc.

4. Công ty cung ứng nhân lực kế toán trưởng hàng đầu hiện nay 

Khi guồng quay thị trường ngày một hối hả hơn, chủ doanh nghiệp cần nhanh chóng có được những câu trả lời cho hoạt động kinh doanh, tham vấn các chiến lược tài chính, huy động nguồn vốn… Do đó, nhu cầu tìm kiếm được kế toán trưởng càng tăng mạnh mẽ.  Kế toán trưởng luôn là hậu phương vững chắc, tiếp ngân khố và lương thực, giúp cho công ty yên tâm và tự tin trong quản lý điều hành nguồn tài chính của mình.

Thấu hiểu được những trăn trở hàng ngày của Nhà tuyển dụng hiện nay Kiến Nghiệp Group là Công ty headhunter hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ Cung ứng nhân lực kế toán trưởng toàn quốc trong việc tìm kiếm những ứng viên tài năng đáp ứng mọi yêu cầu của mọi khách hàng đề ra.

Với quy trình làm việc chuyên nghiệp, đề cao tính chính xác và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu bảo mật thông tin cao, Kiến Nghiệp Group cung cấp Dịch vụ tuyển dụng kế toán trưởng giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức cho việc tuyển dụng mà vẫn đảm bảo chất lượng nhân sự và hiệu quả tuyển dụng cao.

Kiến Nghiệp Group chuyên cung cấp dịch vụ Headhunter, Headhunt, HeadhuntingDịch vụ cung cấp nhân sự kế toán trưởng hàng đầu tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực “săn” nhân tài cho các doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề trên cả nước. Sứ mệnh của chúng tôi là nơi kết nối tinh hoa của nguồn nhân lực tới doanh nghiệp.

cung-ung-nhan-luc-ke-toan-truong-kien-nghiep-group

 NHỮNG GIÁ TRỊ KIẾN NGHIỆP GROUP MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Kiến Nghiệp Group có lợi thế lớn là công ty headhunter hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực săn nhân tài cho các khách hàng trong lĩnh vực Tài chính, kế toán, kiểm toán, chúng tôi có nguồn ứng viên đa dạng trong các lĩnh vực ngành nghề trong nền kinh tế hiện tại và có các chuyên gia nhân sự hàng đầu để Săn những nhân tài tốt nhất cho các doanh nghiệp giúp doanh nghiệp yên tâm khi sử dụng Dịch vụ Cung ứng nhân lực kế toán trưởng của chúng tôi.

Kiến Nghiệp cam kết như sau:

 • Nhân sự đã được đào tạo bài bản: Những nhân sự chúng tôi cung cấp tới quý doanh nghiệp được chúng tôi cất nhắc từ những ứng viên ưu tú đã có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các môi trường trong và ngoài nước với nghiệp vụ chuyên môn chuyên sâu, kỹ năng xử lý công việc nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp mang đến cho doanh nghiệp sự tin tưởng và an tâm về chất lượng nhân sự.
 • Tuyển dụng đúng nhân sự: Những chuyên gia tuyển dụng nhân sự của chúng tôi sẽ phân tích vị trí công việc và yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp từ đó tư vấn cho doanh nghiệp chọn người phù hợp với vị trí, Chúng tôi sử dụng các hình thức tuyển dụng hiện đại để đánh giá năng lực, kỹ năng, tố chất, thái độ để tìm người phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
 • Tuyển dụng nhanh nhất: Với đội ngũ là các chuyên gia tuyển dụng giàu kinh nghiệm Chúng tôi cung cấp dịch vụ tuyển dụng cấp tốc với thời gian thực hiện nhanh nhất cho doanh nghiệp, thời gian tuyển dụng sau khi hai bên ký kết hợp động Kiến Nghiệp cam kết từ 1 – 7 ngày khách hàng đã có những ứng viên chất lượng nhất để phỏng vấn.
 • Phí tuyển dụng thấp nhất: Với lợi thế về mạng lưới ứng viên rộng lớn, chúng tôi luôn cung cấp tới khách hàng những trải nghiệm dịch vụ chất lượng với chi phí thấp nhất thị trường với chi phí cụ thể như sau: Quản lý cấp cao – 1,5 tháng lương, Quản lý cấp trung – 1,2 tháng lương, Chuyên viên/nhân viên – 1 tháng lương.

cung-ung-nhan-luc-ke-toan-truong-kien-nghiep-group

QUY TRÌNH LÀM VIỆC 

1. Tư vấn tuyển dụng

 • Kiến Nghiệp tiến hành tư vấn tuyển dụng.
 • Giải đáp hỗ trợ khách hàng về sử dụng dịch vụ

2. Ký kết hợp đồng

 • Hai bên tiến hành ký kết hợp đồng tuyển dụng nhân sự.

3. Phân tích vị trí tuyển dụng

 • Kiến Nghiệp tiến hành viết lại mô tả công việc, chân dung ứng viên tiềm năng sau đó gửi lại cho khách hàng kiểm tra và xác nhận.

4. Tìm kiếm ứng viên

 • Kiến Nghiệp tiến hành tìm kiếm ứng viên theo đúng vị trí mà khách hàng yêu cầu

5. Hỗ trợ sau tuyển dụng

 • Kiến Nghiệp bật chế độ bảo hành và hỗ trợ khách hàng.

LỢI THẾ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

1. Chính sách bảo hành

 • Chính sách bảo hành lên tới 2 tháng giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng dịch vụ

2. Chi phí hợp lý

 • Chi phí tuyển dụng nhân sự hợp lý giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí bỏ ra để tuyển dụng.

* Liên hệ với Kiến Nghiệp Group 

 • Email: kiennghiepgroup@gmail.com
 • Hotline: 0243.999.2979 | 0398.535.333
 • Website: https://kiennghiepgroup.com/

Kiến Nghiệp Group chúc bạn thành công !

0398.535.333
Liên hệ