content_copy

Lập kế hoạch cung ứng nhân lực hiệu quả

Headhunter-kien-nghiep-group
Cung ứng nhân lực là quá trình xác định nhu cầu nhân sự, tìm kiếm và cung cấp đúng số lượng nhân viên phù hợp với tiêu chuẩn về trình độ và kỹ năng vào đúng thời điểm. Hoạch định cung ứng nhân lực có vị trí quan trọng trong tất cả các doanh nghiệp.
dich-vu-tuyen-dung-va-cung-ung-nhan-luc-toan-quoc
Trước khi tìm hiểu về cách lập kế hoạch cung ứng nhân lực hiệu quả thì bạn đọc cần biết được cung ứng nhân lực là gì? các yếu tố ảnh hưởng tới cung ứng nhân lực ra sao. Việc hiểu rõ về yếu tố tác động đến quá trình cung ứng nhân sự sẽ giúp các công ty, doanh nghiệp lập kế hoạch cải thiện, khắc phục tình hình một cách dễ dàng.
Cung ứng nhân lực phải là một cách tiếp cận hệ thống và được thực hiện theo quy trình định sẵn như sau:
 • Phân tích nhân lực hiện tại.
 • Dự báo nhu cầu nhân lực trong tương lai.
 • Lên kế hoạch tuyển dụng hiệu quả.
 • Thiết kế chương trình đào tạo.

cung-ung-nhan-luc-kien-nghiep-group

Tầm quan trọng của cung ứng nhân lực

Cung ứng nhân lực đóng vai trò quan trọng thiết yếu trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Tầm quan trọng của cung ứng nhân lực thể hiện ở:

 • Là chìa khóa cho các chức năng quản lý: Việc lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp đều phải dựa vào nguồn nhân lực. Nhân sự hỗ trợ trong việc thực hiện tất cả các chức năng quản lý này.
 • Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực: Các doanh nghiệp, đặc biệt là công ty hay tập đoàn mô lớn đòi hỏi phải quản lý nhân lực quy mô lớn. Việc kiểm soát toàn bộ quá trình cung ứng nhân lực sẽ kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân lực, xử lý hiệu quả trong các trường hợp có biến động nội bộ, duy trì sự cân bằng trong đội ngũ nhân sự, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu chung.
 • Tạo động lực: Cung ứng nhân lực không chỉ bao gồm tìm đúng người giao đúng việc mà còn bao gồm các chương trình tạo động lực.
 • Xây dựng mối quan hệ hài hoà hơn: Mục tiêu chung có thể đạt được nếu quan hệ của con người được thiết lập và phát triển mạnh mẽ.
 • Đảm bảo năng suất cao hơn: Hiệu suất công việc sẽ tăng khi nguồn nhân lực được sử dụng theo cách tốt nhất có thể.

headhunt-kien-nghiep-group

Cách lập kế hoạch cung ứng nhân lực

Kế hoạch cung ứng nhân lực là một quá trình gồm 2 giai đoạn, vì nó không chỉ tập trung phân tích nguồn nhân lực hiện tại mà còn đưa ra dự báo nhu cầu nhân lực trong tương lai, sau đó xây dựng lộ trình cụ thể.

Kế hoạch cung ứng nhân lực giúp công ty xác định được tình trạng thiếu hay thừa nhân viên và xử lý ngay lập tức. Tất cả các chương trình tuyển dụng và tuyển chọn đều dựa trên kế hoạch cung ứng nhân lực. Nó cũng giúp giảm chi phí lao động vì có thể tránh lãng phí nguồn lực nhân sự. Các bước lập kế hoạch cung ứng nhân lực bao gồm:

1. Phân tích tình trạng nhân lực hiện tại

Để bắt đầu lập kế hoạch cung ứng nhân lực hiệu quả, bộ phận nhân sự phải xác định và phân tích tình trạng nhân lực hiện tại, lưu ý đến:

 • Quy mô và loại hình doanh nghiệp.
 • Số phòng ban.
 • Số lượng nhân viên trong các bộ phận cụ thể.
 • Hiệu suất công việc với đội ngũ nhân sự hiện tại.

Sau khi xem xét và tính toán đến tất cả các yếu tố trên, người quản lý cung ứng nhân lực có thể bắt đầu dự đoán nhu cầu nhân sự trong tương lai của doanh nghiệp.

Headhunter-kien-nghiep-group

2. Dự đoán nhu cầu nhân sự tương lai và lập kế hoạch cung ứng nhân lực

Một khi xác định xong các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo nhân lực trong tương lai đã hoàn thành, bộ phận nhân sự có thể bắt đầu thực hiện việc lập kế hoạch cung ứng nhân lực. Các kỹ thuật dự báo nhu cầu nhân lực thường được sử dụng bao gồm:

 • Phân tích xu hướng: Nhu cầu nhân lực có thể được dự kiến thông qua ngoại suy (dự đoán xu hướng trong quá khứ), lập chỉ mục (sử dụng năm cơ sở làm cơ sở) và phân tích thống kê (đo lường xu hướng trung tâm).
 • Phân tích khối lượng công việc: Phân tích khối lượng công việc phụ thuộc vào bản chất của công việc trong một bộ phận hoặc trong một chi nhánh.
 • Phân tích lực lượng lao động: Để cung ứng nhân lực hiệu quả, bộ phận nhân sự phải phân tích lực lao động, phát hiện kịp thời các vấn đề, sau đó đưa ra giải pháp kịp thời, hợp lý.
 • Các phương pháp khác: Một số mô hình toán học, với sự trợ giúp của máy tính được sử dụng để dự báo nhu cầu nhân lực, như phân tích ngân sách và kế hoạch, hồi quy, phân tích các dự án hợp tác mới.

3. Phát triển chương trình tuyển dụng

Sau khi so sánh tình trạng phân bổ nguồn lực nhân sự hiện tại và dự báo nhu cầu tương lai, bộ phân nhân sự chuyển sang xây dựng chương trình tuyển dụng, đề ra các yêu cầu cụ thể, đăng tuyển và chọn lọc hồ sơ ứng viên, tiến hành phỏng vấn, v.v.

4. Thiết kế chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo là bước để hoàn thiện kế hoạch cung ứng nhân lực, được dựa trên mức độ đa dạng hóa, kế hoạch mở rộng, chương trình phát triển,… Các chương trình đào tạo phụ thuộc vào mức độ cải tiến trong công nghệ và tiến bộ của doanh nghiệp. Nó cũng được thực hiện để cải thiện các kỹ năng, khả năng, kiến thức của người lao động.

Với các công ty, doanh nghiệp không thể tự mình tìm kiếm ứng viên phù hợp thì cũng có thể nhờ đến sự hỗ trợ của công ty cung ứng nguồn nhân lực bên ngoài như trung tâm giới thiệu việc làm hay headhunter. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bạn lựa chọn được công ty cung ứng nhân lực hay headhunter chất lượng, uy tín.

 

Bình luận bài viết

0398.535.333
Liên hệ