content_copy

Nhân sự Cấp cao hiểu như nào cho đúng

dich-vu-headhunter-nhan-su-cap-cao-kien-nghiep-group

Cụm từ Nhân sự cấp cao hiện nay đã được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhân sự cao cấp chỉ chiếm bình quân không quá 10% số lượng lao động trong các doanh nghiệp nhưng họ đem lại 90% lợi nhuận của doanh nghiệp đó.

dich-vu-headhunter-nhan-su-cap-cao-kien-nghiep-group

Vậy nhân sự cấp cao là những người như thế nào và có những tố chất gì? Nhà tuyển dụng cần có những yếu tố quan trọng để đánh giá một nhân sự Cấp cao như sau:

Tố chất của một nhân sự cao cấp cần đánh giá dựa trên ba yếu tố:

  • Kiến thức (knowledge),
  • Kỹ năng (Skill)
  • Thái độ của họ đối với môi trường kinh doanh (Attitude).

Những nhân sự cao cấp thường có kiến thức chuyên môn và xã hội phong phú. Những kiến thức này họ không chỉ học tại các trường Đào tạo quản trị kinh doanh mà còn là do sự tự tích luỹ của mỗi người trong quá trình tương tác với môi trường sống. Nhân sự cấp cao là những người luôn có khuynh hướng sử dụng dữ liệu một cách triệt để nhằm quy hoạch thành những “luồng” thông tin bổ ích phục vụ cho việc nâng cao kiến thức trên nhiều khía cạnh của họ.

dich-vu-headhunter-nhan-su-cap-cao-kien-nghiep-group

Trong thực tế chúng ta đã từng có nhiều cơ hội đối thoại với những nhân sự cấp cao. Họ không chỉ có kiến thức chuyên môn giỏi mà còn có kiến thức uyên thâm về văn hoá – xã hội – chính trị… Có lẽ chính những kiến thức “nền” đó đã giúp họ giải quyết các vấn đề một cách hệ thống và hiệu quả hơn các nhân sự khác.

Nhân sự cao cấp thường hội đủ các kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề một cách độc lập cũng như trong quá trình làm việc nhóm. Tuy nhiên, họ bộc lộ rõ các tố chất lãnh đạo và quản lý thông qua việc sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ năng “mềm” như kỹ năng đàm phán và ra quyết định, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giải quyết khủng hoảng và vượt qua các trở ngại văn hoá, lối sống…

Những nhân sự cấp cao hiểu rất rõ “chi phí cơ hội” đối với cuộc đời của họ. Do đó, càng ngày họ càng tự nâng cao và hoàn thiện các kỹ năng làm việc của mình.Những nhân sự cao cấp tại các tổ chức thường là những người có thái độ tích cực đối với công việc.

Ở họ sự lạc quan và bình tĩnh cần thiết (thường được bộc lộ rõ thông qua việc giải quyết các tình huống mà doanh nghiệp hay phải đối mặt trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt). Những nhân sự cao cấp thường luôn cố gắng vượt qua các rào cản để tương tác tốt hơn với các bên liên quan (stakeholders) nhằm đạt tới mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ.

dich-vu-headhunter-nhan-su-cap-cao-toan-quoc-kien-nghiep-group

Khi làm việc với những nhân sự cao cấp tại các doanh nghiệp chúng ta thường thấy họ có thái độ phù hợp với môi trường kinh doanh cũng như là môi trường văn hoá của doanh nghiệp họ.

Trên thực tế, sẽ vô cùng khó nếu chúng ta cố gắng “vẽ” ra chân dung của nhân sự cao cấp bởi vì mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp thường có các tiêu chí khác nhau trong việc đánh giá kết quả công việc cũng như tiềm năng phát triển của mỗi nhân sự.

Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu: Nhân sự cấp cao là người có kiến thức, kỹ năng và thái độ đủ để hoàn thành suất xắc các công việc chủ yếu, mang tính chiến lược của tổ chức. Và cuối cùng, nhân sự cao cấp phải là những người đã đạt được thành tích nhất định trong bản đánh giá lịch sử công việc của chính họ.

Kiến Nghiệp Group chúc bạn thành công !

0398.535.333
Liên hệ